Projelerim...

Diğer Projelerim...

- Laptop veya Masaüstü Bilgisayarların bileşenlerinin diagnostic testleri yapılarak, çıkan sonuçların rapor halinde Windows ortamında analiz edilmesi.
 • Laptop veya Masaüstü bilgisayarlarda kurulu gelen ve bileşenlerin diagnostic testlerini yapılmasında yardımcı olan sistem yazılımının ürettiği raporu, C#.NET kodlama dili ile geliştirilmiş Windows Form uygulaması ile analiz etmek.
 • XML formatındaki diagnostic test raporlarının son kullanıcıya gösterilmesi. Bu sonuçlar ile kullanıcı bilgisayarındaki bileşenlerinin durumunu Windows Form uygulaması yardımıyla detaylı bir şekilde görmektedir.
 • XML formatındaki sonuçların, üretici firmanın Microsoft SQL Server 2008 R2 veritabanına anlık olarak iletilmesi. Veriler katmanlı mimari kullanırlarak veritabanına kaydedilmektedir.
 • XML formatındaki sonuçların PDF olarak kaydedilmesi.
 • .NET Framework yardımı ile geliştirilen DLL kütüphanesi ile uygulamanın otomatik olarak güncellenmesi.

- Dinamik PL/SQL veya T-SQL sorgu editör uygulaması
 • ASP.NET teknoloji ve jQuery framework kullanılarak, Oracle veya SQL veritabanından belirtilen bir veya birden fazla veritabanına ait tabloların treeview yapısı ile çekilmesi ve bu tabloların sürükle bırak yöntemi ile ekrana sürüklenerek sorgu oluşturulması.
 • Sürükle bırak yöntemi ile ekrana sürüklenen tablolar üzerinde SQL fonksiyonlarının dinamik oluşturulması.
 • SQL Operatörleri yardımıyla WHERE koşulu içeren sorguların dinamik yaratılması.
 • Group by ve Order by sorgularının dinamik yaratılması.
 • HAVING ve MOD fonksiyonunun kullanılması ve buna bağlı dinamik sorguların yaratılması.

- XAML tabanlı Windows Presentation Foundation sistemi ile Takvim Uygulaması geliştirilmesi
 • C#.NET programala dili ve XAML uygulama dili ile zengin kullanıcı arayüzüne sahip gerçek zamanlı takvim uygulaması geliştirilmesi.
 • Kullanıcıların istediği tarih için not girebilmesi. Girilen bu notların kişinin bilgisayarında XML formatında saklanması.
 • ASP.NET teknolojisi ile geliştirilen web uygulaması ile senkronize çalışması. Web ortamından girilen ortak not veya toplantı bilgilerinin Microsoft SQL Server 2008 R2 veritabanına kaydedilmesi. Kaydedilen bilgilerin anlık olarak WPF uygulamasına aktarılması.

- ASP.NET ve ASP.NET SignalR teknolojisi kullanılarak enerji sektöründe kullanılmak üzere geliştirilen web uygulaması
 • CSS 3.0 ve Bootstrap 3.0 framework yardımıyla zengin görsel arayüze sahip sayfaların tasarlanması
 • Responsive özellikli web sayfalarının tasarlanması.
 • ASP.NET teknolojisi ile İş Mantığı Katmanı, İstemci/Sunum Katmanı ve Veri Katmanı yapısına sahip çok katmanlı yapının geliştirilmesi.
 • LINQ data birleştirme sistemi kullanılarak web uygulaması geliştirilmesi
 • SignalR teknolojisi kullanılarak, verilerin gerçek zamanlı kullanıcılara hızlı bir şekilde iletilmesi.
 • SignalR teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı online chat modülü geliştirilmesi

- DotNetNuke İçerik Yönetim Sistemi Yazılımı ile Online Video Anlatım web uygulmasının geliştirilmesi
 • Windows işletim sistemine sahip sunucu üzerine DotNetNuke kurulumlarının yapılması.
 • CSS 3.0 ve Bootstrap 3.0 framework yardımıyla zengin görsel arayüze sahip sayfaların tasarlanması
 • Responsive özellikli web sayfalarının tasarlanması.
 • ASP.NET teknolojisi ve DotNetNuke Object Modeli ile DNN Modüllerinin geliştirilmesi.
 • LinQ teknolojisi ile faklı tiplerdeki verilerin sorgulanması.
 • PayPal online ödeme sisteminin DotNetNuke platformuna entegre edilmesi ve gerekli modüllerin geliştirilmesi.